top of page
Akupunktur närbild

MANUELL BEHANDLING 

Idrottspraktiken jobbar med manuell behandling som ett komplement till rehabiliteringsträningen när vi behandlar en skada. Ofta kan denna kombinationen vara väldigt framgångsrik då vi får de bästa av två världar. Vi ser träningen som grunden och det absolut viktigaste i målet att stärka en struktur som blivit skadad som vi sedan toppar och finslipar med manuell behandling som ett sätt att maximera den skadade strukturens återhämtning. 

 

Vi jobbar främst med OMT-behandling & Dry needling men använder oss även av massage och olika massagetekniker om vi anser att det passar dig och dina problem bäst. Idrottspraktikens ståndpunkt är alltid att försöka jobba så specifikt som möjligt inom ett område, som vi har valt Idrottsskador, men att en bredd i manuella behandlingstekniker som komplement kan spetsa förmågan att hjälpa idrottare och aktiva motionärer mot ett mer hälsosamt liv med mindre smärta.  

650:-/besök

2490:-/5-kort rehab

bottom of page